SDG Voice

Ik ben meer dan mijn kassaticket = SDG Voice

De Belgische overheid selecteert al drie jaar ambassadeurs om het grote publiek warm te maken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Voor 2019 werd ook Ik ben meer dan mijn kassaticket uitgeroepen tot SDG Voice. Dat betekent dat we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet alleen bekender mogen maken, maar ze vooral in de praktijk kunnen brengen.

Wat zijn de SDG's?

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Hoe Ik ben meer dan mijn kassaticket concreet vorm geeft concreet aan 3 SDG's? Dat vertellen Liesbeth, Hannelore en Jelle in deze videos.

SDG 2: Geen honger

Een efficiëntere en klimaatvriendelijke productie om een groeiende wereldbevolking te voeden. Een kwestie van nieuwe technologieën en technieken? Zeker. Maar evengoed moeten we zorgen dat het marktsysteem eerlijk werkt, zodat die investeringen renderen. En daar spelen de keuzes van voedingsbedrijven, supermarkten én consumenten een sleutelrol in.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Hoe zorgen dat mensen overal ter wereld een duurzame levensstijl kunnen ontwikkelen? Met meer informatie? Of moeten bedrijven ook hun praktijken structureel duurzamer maken, zodat de duurzame keuze ook de makkelijkste keuze wordt voor de consument?

SDG 17: Partnerschappen om de doelstellingen te bereiken

De globale uitdagingen waar de SDG’s een antwoord op willen bieden, kunnen niet aangepakt worden door enkel overheden, bedrijven of burgers. Dat kan alleen lukken als we de expertise en de middelen van heel de samenleving mobiliseren via partnerschappen. Ik ben meer dan mijn kassaticket is zo een partnerschap.