Een stukje vlees zonder schuldgevoel... Kan dat nog?

Wie?

Magaly Van Cutsem is de ‘Madam’ achter de webshop Mini & Madam. Deze passie combineert ze sinds enkele maanden met een deeltijdse job als administratief bediende bij een verzekeringsmakelaar. Samen met haar echtgenoot en 5-jarige dochter heeft ze haar hart verloren aan Sterrebeek, een knusse gemeente dichtbij Brussel.
Zoals voor vele ouders is het ook voor Magaly een hele uitdaging om een ideaal evenwicht te vinden tussen al haar rollen. Als mama, echtgenote, werknemer én zelfstandige probeert ze de ballen in de lucht te houden. Dagelijks koken voor haar gezin lukt helaas niet. Maar gelukkig kan dit gezin geregeld de voetjes onder tafel schuiven bij de (schoon)ouders. Gemakkelijk, inderdaad, maar desondanks probeert ze bewuster te zijn van wat er op haar ‘voorgeschotelde’ bord ligt.

Beste supermarkt,

Een lekker stukske vlees, ik kan daar écht van genieten. Vleeseten is ons letterlijk met de paplepel ingegoten. Toen nog gemixt, maar nu als een lap in volle glorie op mijn bord. Al stel ik mij intussen wel grondig vragen bij die glorie. Want welk glorierijk verhaal schuilt er eigenlijk nog achter dat "lekker stukske vlees"?

Ik denk bij iedere hap best vaak aan de vreselijke berichten over slachthuizen. Ik geef toe dat ik zelfs niet naar de beelden van het nieuws heb durven kijken, of de details heb durven lezen in de krant… En ik weet natuurlijk heel goed dat minder vlees eten een gigantische impact zou hebben op het milieu.

En, toegegeven, tóch blijf ik - tegen alle logica in- jullie vlees kopen. (Waarschijnlijk ook tegen een véél te lage prijs) En zovelen anderen met mij. Stel ik me daar vragen bij? Ja. Is het de macht der gewoonte? Euh ja. Of toch neen. Het is gewoonweg omdat ik niet echt een geschikt alternatief in de supermarkt vind. Misschien ligt het er wel hoor, dat eerlijk vlees, in jullie koelvak. Maar het is me nog nooit echt opgevallen. En dat is eigenlijk best jammer.

Ik ben een drukbezette ouder met een job, een bijjob, een man en een kind. De tijd en energie ontbreekt me nu even om het allemaal zelf uit te zoeken.

Beste supermarkt, jij hebt de macht in handen. Waarom geef jij niet meer duidelijkheid over de weg dat dat ene stukje vlees heeft afgelegd? Een korte uitleg op een label, een apart 'eerlijk' koelvak in jullie winkel, of een folder met een uitleg in't lang en in't breed. Vraag de eerlijke laagste prijs voor een stuk vlees. Manipuleer mij gerust naar minder vlees. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik, en nog vele anderen, zouden het alvast enorm appreciëren.

Dus [Beste supermarkt], wil jij mij helpen om overwogen keuzes te maken als ik volgende keer op zoek ga naar een lekker stukske vlees? Het zou heerlijk zijn om (weer) zonder schuldgevoel te kunnen genieten van een hapje in mijn mond.

Supermarkten schrijven terug

Beste Magaly,

Bedankt voor jouw brief. We geven je graag wat meer info over de oorsprong van ons vlees, de omstandigheden waarin het geproduceerd wordt en hoe we onze klanten hierover informeren.

Bijna al het vlees bij Colruyt is van Belgische origine. Enkele uitzonderingen zijn o.a. het Iers rundsvlees (0.1% van ons totaal volume rundsvlees) en de Label Rouge kip (hooguit 1 % van het volume). Op de achterzijde van het etiket van de verpakking vind je altijd de origine terug.

We kopen al het aangeboden vlees aan op basis van erkende standaarden en kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld Belbeef), of eigen lastenboeken (varken, kip) met kwaliteits- en duurzaamheidsvereisten. De eisen worden gecontroleerd door een OCI, een erkende Onafhankelijke Controle Instelling zoals SGS of Quality Partner. Zo'n OCI doet als derde partner audits ter plaatse doorheen de hele toeleveringsketen.

Voorbeelden van initiatieven die we samen met de boeren en de slachthuizen al genomen hebben, rond duurzaamheid en dierenwelzijn: reductie antibiotica, geen castratie biggen, verduurzamen soja in veevoeder, het initiatief van extra controle en maatregelen in slachthuizen naar aanleiding van recente incidenten. We werken met de meeste van onze directe leveranciers, vooral slachthuizen en grossisten, trouwens al jarenlang samen. Het is ook onze ambitie om nauwer in contact te gaan met individuele boeren. Een mooi voorbeeld daarvan is het Arden Beef.

En in ons assortiment zijn een aantal merken en certificaties die duiden op nog meer aandacht voor kwaliteit en dierenwelzijn zoals Val Dieu, Label Rouge, Ardenbeef of het bio-label.

Het is een uitdaging om als supermarkt de consument over al deze initiatieven te informeren. We gebruiken daarvoor diverse kanalen zoals de digitale schermen in de winkels, de Colruyt-folders, onze Colruyt-website … Meer info is ook terug te vinden op de website van Colruyt Group (door bv. "vlees" als zoekterm te gebruiken).

Beste Magaly,

Lidl was de eerste Belgische retailer die resoluut koos voor duurzamer varkensvlees. Wij verkopen sinds 1 september 2017 uitsluitend nog 1 ster Beter Leven varkensvlees. Dieren onder het Beter Leven keurmerk, uitgereikt door de Dierenbescherming, hebben meer ruimte en afleidingsmateriaal en kunnen beter hun natuurlijk gedrag uitoefenen. Om dit duidelijk te maken voor onze klanten werd de verpakking aangepast met een duidelijk logo en verdelen we een folder met uitleg. Zo weet de klant wat hij of zij koopt.

Het is ook een bewuste keuze om ons vlees- en vis aanbod per range te verduurzamen. We bieden al jaren uitsluitend ASC en MSC gecertifieerde verse vis aan. De klant hoeft zich bij ons de vraag niet te stellen: "Is de vis wel duurzaam?" Niet duurzaam gekweekte of gevangen vis bieden wij gewoonweg niet aan. En dat geldt nu ook voor ons varkensvlees. En dat gold al voor ons konijnenvlees, wij verkopen uitsluitend parkkonijn.

Beste Magaly,

Bij Carrefour zijn we zelf ook overtuigd dat we het verschil kunnen maken door jou lekkere, gezonde en kwaliteitsvolle producten aan te bieden. Speciaal voor jou, vele andere klanten en onze kinderen ontwikkelden we de Kwaliteitsketen Carrefour die ondertussen honderden producten - van aardappelen tot rundvlees en van witloof tot zalm - telt. Elke jaar komen hier nieuwe producten bij.

De Kwaliteitsketen Carrefour garandeert je een uniek product dat ontwikkeld is met respect voor het dier (of de plant of de boom), respect voor de landbouwer (of de producent) en respect voor kwaliteit. De basis hiervan staat in een uitgebreid lastenboek - zeg maar een handleiding - voor de producent en garandeert je bijvoorbeeld dat het dier nooit preventief antibiotica krijgt en voedsel krijgt dat grotendeels van de landbouwer zelf komt. We betalen er ook een eerlijke prijs voor aan de producent.

Je herkent de producten van de Kwaliteitsketen Carrefour aan het logo dat op de verpakking staat. Op de verpakking van de producten van de Kwaliteitsketen Carrefour vindt je vaak ook foto en een QR-code met link naar de landbouwer waar het product vandaan komt.

Griet Leynaert (CSR communications) en Baptiste Van Outryve (woordvoerder) Carrefour

Duurzaamheid is al enkele jaren een prioriteit bij Delhaize, zo ook binnen het assortiment vlees dat we aanbieden. Delhaize biedt haar klanten in de eerste plaats een kwaliteitsproduct aan, en daarenboven beantwoordt dit vlees aan de gangbare en strengste normen op vlak van duurzaamheid. Zo slagen we erin om kwaliteit en duurzaamheid te combineren.

De standaarden die wettelijk zijn vastgelegd zijn het Olympisch minimum voor Delhaize, we gaan zelfs verder. Delhaize is een pionier en innovator als het aankomt op constructieve, nauwe, langlopende duurzame relaties met de landbouwers, met voorkeur voor een lokale samenwerking. Op die manier slagen we erin om een win-win te creëren voor alle betrokken partijen. In de eerste plaats voor de landbouwer die op die manier een duurzame toekomst kan uitbouwen en dus een rechtstreekse ondersteuning van de lokale economie. Daarnaast is het dier zelf er ook bij gebaat. Dierenwelzijn is dus ook een prioriteit voor Delhaize. We hanteren standaarden die verder gaan dan de wettelijke voorschriften. Zo zetten we ook zelf controleurs in bij de slachthuizen. Bovendien aarzelt Delhaize niet om samenwerkingen stop te zetten indien er inbreuken worden vastgesteld.

Dit beleid vertaalt zich rechtstreeks in een concreet project : het "Beter voor iedereen"-label voor varkensvlees waarbij Delhaize een extra engagement vraagt via een nieuw lastenboek dat onze producenten moeten naleven. Het vereist dat ze de dieren gevarieerde, gezonde en gecontroleerde voeding geven. Dit is niet alleen gunstig voor de dieren, maar ook voor de kweker, het milieu en de consument. Ook ons bio-assortiment vlees is zeer uitgebreid en beantwoordt als dusdanig aan de hoogste standaarden op vlak van duurzaamheid.

Een klein weetje: 90% van het vlees dat Delhaize aanbiedt, komt uit België. Dat is dé garantie voor kwaliteit én duurzaamheid. Hoe dichter bij huis, hoe duurzamer hoe beter wij het kunnen controleren en des te beter voor het leefmilieu. Klanten die vlees bij Delhaize kopen zijn zeker dat we garant staan voor de wettellijke standaarden, de hoogste sectorstandaarden en bovenwettelijke standaarden.

Beste Magaly,

Dierenwelzijn ligt ALDI nauw aan het hart. Midden 2016 verscherpte ALDI België zijn dierenwelzijnsbeleid waarin we verder willen gaan dan de Belgische wet. Onze ambitieuze visie op dierenwelzijn werd ook door GAIA heel positief onthaald en gedeeld als voorbeeld voor de sector. Hieronder lichtten we graag enkele punten toe uit deze visie.

  • Al ons vers kippen-, varkens- en rundsvlees is 100% Belgisch. Het vlees moet ook gecertificeerd zijn (respectievelijk Belplume, Certus of Belbeef). Om deze certificaten te behalen, moet onder andere voldaan zijn aan een aantal criteria rond dierenwelzijn.
  • In de contracten met onze leveranciers van vers vlees verplichten we hen om ons dierenwelzijnsbeleid na te leven. Zo eisen wij dat zij uitsluitend vlees van dieren die verdoofd geslacht werden, leveren of in onze producten mogen verwerken. We verkopen geen vers vlees van chirurgisch gecastreerde varkens. Ook het paardenvlees is uitsluitend afkomstig uit de EU zodat dit aan de Europese normen voldoet. Voor biologische vleesproducten gelden onverminderd dezelfde strenge criteria op vlak van dierenwelzijn.
  • We doen zelf nog extra controles op de kwaliteit van het vlees dat in onze rekken ligt. Dat streven naar hoge kwaliteit begint al bij onze Inkoopafdeling die naar de leveranciers toe hoge eisen stellen (bv. de nodige certificaten etc.). Zij doen ook kwaliteitstesten op al onze artikelen, nog voor ze opgenomen worden in het assortiment. Onze kwaliteitsafdeling doet er nog eens schepje bovenop met externe kwaliteitstesten, die uitgevoerd worden door geaccrediteerde bureaus. Indien bepaalde inbreuken op dierenwelzijn worden vastgesteld dan gaan wij soms ter plaatse om de gebreken en de geplande correctieve maatregelen te controleren.
  • Daarnaast zetten we heel hard in op de traceerbaarheid van onze vleesproducten. In 2017 hebben wij de ALDI Transparency Code (ATC) geïntroduceerd. Op steeds meer verpakkingen staat een QR-code die je kan inscannen met je smartphone. Zo kom je te weten waar het vlees vandaan komt: waar werd het gekweekt, geslacht, versneden, verder verwerkt, verpakt etc. Bovendien moeten al onze voedingsproducten IFS-gecertificeerd zijn. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan strenge criteria rond de traceerbaarheid van grondstoffen.

Ook op het vlak van eerlijke prijzen kunnen we je geruststellen. De toepassing van ons streng dierenwelzijnsbeleid zorgt voor een zekere meerkost bij onze leveranciers. Uiteraard zijn wij bereid om aan onze leveranciers de meerprijs te betalen voor de toepassing van ons dierenwelzijnsbeleid. Onze lage prijzen kunnen wij aanbieden omdat wij geen hoge winstmarges nemen op het vlees en dankzij onze optimale kostenstructuur. Zo hebben wij geen nood aan een apart 'eerlijk' koelvak in onze winkels.

Je kan dus met een gerust hart genieten van je stukje vlees dat je kocht bij ALDI. En mocht je ter afwisseling eens vegetarisch willen eten, dan kunnen we jou alvast een mooi gamma aan vegetarische en veganistische producten aanbieden.

Wat zeggen anderen?

Tobias Leenaert (mede-oprichter EVA vzw): "Prijzenoorlog op gebied van vlees is nefast voor dierenwelzijn, gezondheid en duurzaamheid."

Pieter Verhelst (Boerenbond): "Aandacht voor dierenwelzijn wordt even belangrijk als voedselveiligheid"

Ik ben meer dan mijn kassaticket

Laat hieronder aan je supermarkt weten dat je net als Magaly ook meer bent dan je kassaticket. Maak van duurzaam de makkelijkste keuze.

We gebruiken je gegevens enkel om je op de hoogte te houden van deze campagne. Je kan op elk moment uitschrijven.