Delhaize: Delicata

Delicata

In 2018 ondertekende Delhaize ‘Beyond Chocolate’, een partnerschap tussen de Belgische chocoladesector om samen te werken naar een volledige verduurzaming van de Belgische chocoladesector tegen 2025. In het ambitieus plan engageert Delhaize zich onder meer om kinderarbeid te verhelpen, om de cacaoboeren een volwaardig inkomen te geven en om ervoor te zorgen dat de cacaoproductie niet leidt tot ontbossing.

Dankzij de lancering van Delicata vervult Delhaize een pionierspositie en bereikt het (nu al) de doelstellingen. Delicata is het nieuwe chocoladehuismerk van Delhaize en streeft naar 100% duurzaamheid van de volledige chocoladeproductieketen. Om dit te bereiken heeft Delhaize zich met Delicata aangesloten bij het open source platform ‘Tony’s Open Chain’ van Tony’s Chocolonely. Onder het motto “Samen maken we chocolade 100% slaafvrij” gaat Delicata verder dan de normale certificeringstandaarden en krijgt de cacaoboer een leefbaar inkomen.

Om dit te bereiken worden de ‘vijf samenwerkingsprincipes’ van Tony’s Chocolonely gevolgd. Belangrijkste principe is om volledige transparantie te bieden van de productieketen. De vijf spelregels, die cumulatief gevolgd moeten worden, zijn als volgt: Traceerbare bonen, een hogere prijs aan de boeren (bovenop de gecertificeerde bonenprijs een extra ‘Tony’s’ premie), investeren in sterke boeren en professionele boerencoöperaties, langetermijnsamenwerking, beter productiviteit en minder afhankelijkheid van cacao.

Waarom is dit een sterk initiatief?

  • Het initiatief is gekaderd binnen een nationaal kader: Beyond Chocolate.
  • Er wordt zowel op ecologische duurzaamheid in de productie gewerkt, als op de sociale en economische duurzaamheid van de keten.
  • Engagement van de retailer naar het begin van de keten: samenwerking op lange termijn en verhoogde premies om te investeren in de cacaocoöperatie.
  • Hoge mate van traceerbaarheid.
  • Innovatief: Delhaize is met dit initiatief bij de eersten die het concept “living income” voor producenten in de praktijk proberen brengen.
  • Laagdrempelig. Het is een toegankelijk “mainstream” chocoladeproduct.
  • Samenwerking doorheen verschillende bedrijfsafdelingen om de doelstellingen te bereiken.
  • Sterke storytelling naar de consument.

Aandachtspunten

  • Gezondheidsaspect: chocolade is vanzelfsprekend geen product waarvan we de consumptie moeten verhogen.
  • Het gaat over een beperkte gamma (chocolade). Er worden geen ambities geformuleerd op lange termijn om deze principes, ambities en samenwerkingslogica door te trekken naar andere productcategorieën.
Stem mee

Stem mee

Vind jij dat dit initiatief de Ik ben meer dan mijn kassaticket Award verdient? Stem mee via de website van De Standaard.

Breng je stem uit